Onderwijs ondersteuning

Studie vormt de belangrijkste factor in de persoonlijke ontwikkeling.

Wij willen daar waar nodig bijdragen aan dit ontplooiingsproces, om zo de gemeenschap en de samenleving te versterken.

Concreet gebeurt dit middels studieadviezen, aansturing van studenten en het opzetten van studietrajecten.