Gezins-jeugdbegeleiding:

Wij trachten ons middels deskundigheid gekoppeld aan overgave in te zetten op het pedagogisch vlak.

De opvoeding vormt de bakermat van de samenleving.

Concrete activiteiten waar wij ons mee op richten zijn het bijvoorbeeld het lezen van brieven van diverse scholen gericht aan ouders van kinderen.

Tevens focussen we ons op het verzorgen van de administratie van gezinnen.

Wij hopen de integratie te bevorderen en op hetzelfde moment het welzijn van onze cliënten te vergroten.

Wij kunnen ook ingeschakeld worden als het gaat om het persoonsgebonden budget.