Huwelijks- en relatieproblemen

Een profijtvol huwelijk is eveneens een hoeksteen van de samenleving.

Vanuit onze expertise, dat wil zeggen het hebben van kennis van diverse culturen, doen wij aan relatiebemiddeling.

Wij vinden het belangrijk dat we een mix wordt gevormd tussen enerzijds de Nederlandse cultuur en anderzijds overige culturen.

De geldende normen en waarden van dit land dienen bekend te zijn bij de nieuwkomers, zonder verlies van de eigen achtergrond.